RF 双工器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
DPX165950DT-8126A1 DPX165950DT-8126A1 TDK Corporation DPX 16000 2.178 订购
DPX165950DT-8126A1 DPX165950DT-8126A1 TDK Corporation DPX 20281 5.74 订购
DPX165950DT-8126A1 DPX165950DT-8126A1 TDK Corporation DPX 20281 5.74 订购
DPX205950DT-9126A1 DPX205950DT-9126A1 TDK Corporation DPX 4000 2.45 订购
DPX205950DT-9126A1 DPX205950DT-9126A1 TDK Corporation DPX 5171 6.44 订购
DPX205950DT-9126A1 DPX205950DT-9126A1 TDK Corporation DPX 5171 6.44 订购
FI212P089213-T FI212P089213-T Taiyo Yuden 标准 6000 2.128 订购
FI212P089213-T FI212P089213-T Taiyo Yuden 标准 7216 4.76 订购
FI212P089213-T FI212P089213-T Taiyo Yuden 标准 7216 4.76 订购
FI212P089208-T FI212P089208-T Taiyo Yuden 标准 3000 2.128 订购
FI212P089208-T FI212P089208-T Taiyo Yuden 标准 3630 4.76 订购
FI212P089208-T FI212P089208-T Taiyo Yuden 标准 3630 4.76 订购
DPX165850DT-8117A1 DPX165850DT-8117A1 TDK Corporation DPX 4000 2.178 订购
DPX165850DT-8117A1 DPX165850DT-8117A1 TDK Corporation DPX 4079 5.74 订购
DPX165850DT-8117A1 DPX165850DT-8117A1 TDK Corporation DPX 4079 5.74 订购
DPX202690DT-4049A2 DPX202690DT-4049A2 TDK Corporation DPX 2000 2.254 订购
DPX202690DT-4049A2 DPX202690DT-4049A2 TDK Corporation DPX 2704 5.95 订购
DPX202690DT-4049A2 DPX202690DT-4049A2 TDK Corporation DPX 2704 5.95 订购
DPX201990DT-4011D1 DPX201990DT-4011D1 TDK Corporation DPX 6000 2.45 订购
DPX201990DT-4011D1 DPX201990DT-4011D1 TDK Corporation DPX 6875 6.44 订购
DPX201990DT-4011D1 DPX201990DT-4011D1 TDK Corporation DPX 6875 6.44 订购
DPX205850DT-9038A1-H DPX205850DT-9038A1-H TDK Corporation DPX 4000 3.104 订购
DPX205850DT-9038A1-H DPX205850DT-9038A1-H TDK Corporation DPX 5472 6.44 订购
DPX205850DT-9038A1-H DPX205850DT-9038A1-H TDK Corporation DPX 5472 6.44 订购
DPX165900DT-8025A1 DPX165900DT-8025A1 TDK Corporation DPX 4000 2.178 订购
DPX165900DT-8025A1 DPX165900DT-8025A1 TDK Corporation DPX 6016 5.74 订购
DPX165900DT-8025A1 DPX165900DT-8025A1 TDK Corporation DPX 6016 5.74 订购
FI168P157519-T FI168P157519-T Taiyo Yuden 标准 4000 2.184 订购
FI168P157519-T FI168P157519-T Taiyo Yuden 标准 8000 4.9 订购
FI168P157519-T FI168P157519-T Taiyo Yuden 标准 8000 4.9 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网