RF 发射器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
MAX1472AKA+T MAX1472AKA+T Maxim Integrated 标准 250042500 5.796 订购
SX1230I066TRT SX1230I066TRT Semtech Corporation 标准 9000 10.241 订购
SX1230I066TRT SX1230I066TRT Semtech Corporation 标准 10684 22.61 订购
SX1230I066TRT SX1230I066TRT Semtech Corporation 标准 10684 22.61 订购
CC1150RGVR CC1150RGVR Texas Instruments 标准 7500 10.8 订购
CC1150RGVR CC1150RGVR Texas Instruments 标准 10000 23.87 订购
CC1150RGVR CC1150RGVR Texas Instruments 标准 10000 23.87 订购
MAX7044AKA+T MAX7044AKA+T Maxim Integrated 标准 2500 11.417 订购
SI4010-C2-GT SI4010-C2-GT Silicon Labs EZRadio® 876 26.25 订购
TXM-418-LR TXM-418-LR Linx Technologies Inc. LR 1105 48.16 订购
TXM-916-ES TXM-916-ES Linx Technologies Inc. ES 2772 94.64 订购
SX1243IULTRT SX1243IULTRT Semtech Corporation 标准 12000 3.92 订购
SX1243IULTRT SX1243IULTRT Semtech Corporation 标准 14124 10.29 订购
SX1243IULTRT SX1243IULTRT Semtech Corporation 标准 14124 10.29 订购
MICRF113YM6-TR MICRF113YM6-TR Microchip Technology 标准 3000 4.778 订购
MICRF112YMM MICRF112YMM Microchip Technology QwikRadio® 2265 4.97 订购
CC2550RSTR CC2550RSTR Texas Instruments 标准 25007500 10.325 订购
CC2550RSTR CC2550RSTR Texas Instruments 标准 43357500 22.82 订购
CC2550RSTR CC2550RSTR Texas Instruments 标准 43357500 22.82 订购
PIC12LF1840T39A-I/ST PIC12LF1840T39A-I/ST Microchip Technology PIC® 309 12.32 订购
RFPIC12F675F-I/SS RFPIC12F675F-I/SS Microchip Technology PIC® 399 17.15 订购
SI4021-A1-FT SI4021-A1-FT Silicon Labs EZRadio® 1211 20.02 订购
CC1070RSQR CC1070RSQR Texas Instruments 标准 5000 21.046 订购
CC1070RSQR CC1070RSQR Texas Instruments 标准 5106 48.51 订购
CC1070RSQR CC1070RSQR Texas Instruments 标准 5106 48.51 订购
SI4010-C2-GS SI4010-C2-GS Silicon Labs EZRadio® 526 27.86 订购
TXM-315-LR TXM-315-LR Linx Technologies Inc. LR 231 48.16 订购
TXM-418-LC TXM-418-LC Linx Technologies Inc. LC 3946 49.28 订购
TXM-418-KH3 TXM-418-KH3 Linx Technologies Inc. KH3 369 85.12 订购
SI4713-B30-GM SI4713-B30-GM Silicon Labs 标准 1006 93.94 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网