RF 检测器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
LMV221SD/NOPB LMV221SD/NOPB Texas Instruments 标准 17000 7.088 订购
LMV221SD/NOPB LMV221SD/NOPB Texas Instruments 标准 17777 18.13 订购
LMV221SD/NOPB LMV221SD/NOPB Texas Instruments 标准 17777 18.13 订购
MAX4003EUA+T MAX4003EUA+T Maxim Integrated 标准 2500 9.046 订购
LTC5505-2ES5#TRMPBF LTC5505-2ES5#TRMPBF Linear Technology 标准 7000 9.057 订购
LTC5505-2ES5#TRMPBF LTC5505-2ES5#TRMPBF Linear Technology 标准 7195 20.3 订购
LTC5505-2ES5#TRMPBF LTC5505-2ES5#TRMPBF Linear Technology 标准 7195 20.3 订购
AD8314ACPZ-RL7 AD8314ACPZ-RL7 Analog Devices Inc. 标准 2147483647 10.241 订购
AD8314ACPZ-RL7 AD8314ACPZ-RL7 Analog Devices Inc. 标准 2147483647 22.4 订购
AD8314ACPZ-RL7 AD8314ACPZ-RL7 Analog Devices Inc. 标准 2147483647 22.4 订购
AD8312ACBZ-P7 AD8312ACBZ-P7 Analog Devices Inc. 标准 600039000 11.942 订购
AD8312ACBZ-P7 AD8312ACBZ-P7 Analog Devices Inc. 标准 818339000 25.9 订购
AD8312ACBZ-P7 AD8312ACBZ-P7 Analog Devices Inc. 标准 818339000 25.9 订购
LTC5508ESC6#TRMPBF LTC5508ESC6#TRMPBF Linear Technology 标准 3500 12.25 订购
LTC5508ESC6#TRMPBF LTC5508ESC6#TRMPBF Linear Technology 标准 3936 24.22 订购
LTC5508ESC6#TRMPBF LTC5508ESC6#TRMPBF Linear Technology 标准 3936 24.22 订购
LTC5532ES6#TRMPBF LTC5532ES6#TRMPBF Linear Technology 标准 10000 12.88 订购
LTC5532ES6#TRMPBF LTC5532ES6#TRMPBF Linear Technology 标准 10332 25.41 订购
LTC5532ES6#TRMPBF LTC5532ES6#TRMPBF Linear Technology 标准 10332 25.41 订购
LMH2120UM/NOPB LMH2120UM/NOPB Texas Instruments 标准 400010000 13.202 订购
LMH2120UM/NOPB LMH2120UM/NOPB Texas Instruments 标准 434410001 18.48 订购
LMH2120UM/NOPB LMH2120UM/NOPB Texas Instruments 标准 434410001 18.48 订购
LMH2110TM/NOPB LMH2110TM/NOPB Texas Instruments 标准 325010000 13.202 订购
LMH2110TM/NOPB LMH2110TM/NOPB Texas Instruments 标准 352110001 18.48 订购
LMH2110TM/NOPB LMH2110TM/NOPB Texas Instruments 标准 352110001 18.48 订购
MAX4003EUA+ MAX4003EUA+ Maxim Integrated 标准 2172 13.37 订购
LTC5536ES6#TRMPBF LTC5536ES6#TRMPBF Linear Technology 标准 500 18.97 订购
LTC5536ES6#TRMPBF LTC5536ES6#TRMPBF Linear Technology 标准 944 37.03 订购
LTC5536ES6#TRMPBF LTC5536ES6#TRMPBF Linear Technology 标准 944 37.03 订购
ADL5501AKSZ-R7 ADL5501AKSZ-R7 Analog Devices Inc. 标准 12000 22.756 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网