AC DC 可配置电源机架

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
XLA-01 XLA-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 78 1344.28 订购
XLB-01 XLB-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 84 1368.08 订购
UX4 UX4 Excelsys Technologies Ltd UltiMod,UX 129 1403.78 订购
XLC-00 XLC-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 30 1403.78 订购
XMC-01 XMC-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XM 43 1594.11 订购
UX6 UX6 Excelsys Technologies Ltd UltiMod,UX 119 1725.01 订购
XLD-00 XLD-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 56 1796.34 订购
XKC-00 XKC-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XK 31 1820.14 订购
XCC-01 XCC-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 26 2069.97 订购
XCD-01 XCD-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 89 2177.07 订购
XCD-00 XCD-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 61 2177.07 订购
XCE-01 XCE-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 151 2617.23 订购
XCE-00 XCE-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 37 2617.23 订购
XVE-01 XVE-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XV 35 2953.23 订购
XQC-00 XQC-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XQ 28 2688.63 订购
XLC-01 XLC-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 17 1403.78 订购
XLD-01 XLD-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 8 1796.34 订购
XTB-01 XTB-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XT 24 2069.97 订购
XFCS01 XFCS01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XF 11 4752.86 订购
XLB-00 XLB-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 24 1368.08 订购
CX06S-0000-N-A CX06S-0000-N-A Excelsys Technologies Ltd CoolX™600 NFF 20 1504.93 订购
UX6C UX6C Excelsys Technologies Ltd UltiMod,UX 12 1832.04 订购
XCB-01 XCB-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 15 1891.54 订购
XCC-00 XCC-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 9 2069.97 订购
XRC-00 XRC-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XR 7 2081.87 订购
XVB-01 XVB-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XV 7 2260.37 订购
XWC-01 XWC-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XW 7 3137.82 订购
XLA-00 XLA-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XL 20 1344.28 订购
XMB-01 XMB-01 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XM 23 1582.21 订购
XCA-00 XCA-00 Excelsys Technologies Ltd Xgen,XC 10 1713.11 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网