AC DC 台式,壁式适配器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
PSM03A-050Q PSM03A-050Q Phihong USA PSM03x 37209 29.75 订购
PSM03A-050(ID)-R PSM03A-050(ID)-R Phihong USA PSM03x 7907 30.94 订购
PSM03E-050Q PSM03E-050Q Phihong USA PSM03x 4683 31.85 订购
PSM03K-050Q PSM03K-050Q Phihong USA PSM03x 1351 32.76 订购
VEL05US050-US-BB VEL05US050-US-BB XP Power VEL05 10872 35 订购
PSM03A-090-R PSM03A-090-R Phihong USA PSM03x 7455 36.82 订购
PSM03A-050-R PSM03A-050-R Phihong USA PSM03x 4137 36.82 订购
PSM03A-120-R PSM03A-120-R Phihong USA PSM03x 2663 36.82 订购
PSM03A-050(M)-R PSM03A-050(M)-R Phihong USA PSM03x 3291 39.34 订购
PSA05A-050QL6W PSA05A-050QL6W Phihong USA 标准 162 39.41 订购
PSM03A-050Q-3W-R PSM03A-050Q-3W-R Phihong USA PSM03x 4054 40.04 订购
PSA05A-050QL6-H PSA05A-050QL6-H Phihong USA 标准 3692 42.42 订购
PSA05S-050QA-H PSA05S-050QA-H Phihong USA 标准 1178 42.84 订购
PSA05K-050QA-H PSA05K-050QA-H Phihong USA 标准 1198 43.26 订购
PSM03E-050Q-3W-R PSM03E-050Q-3W-R Phihong USA PSM03x 1049 44.1 订购
VEL05US050-US-UB VEL05US050-US-UB XP Power VEL05 4893 45.5 订购
VEL05US050-US-JA VEL05US050-US-JA XP Power VEL05 2999 45.5 订购
VEL05US050-US-MB VEL05US050-US-MB XP Power VEL05 2712 45.5 订购
VEL05US090-US-JA VEL05US090-US-JA XP Power VEL05 1443 45.5 订购
VEL05US120-US-JA VEL05US120-US-JA XP Power VEL05 1279 45.5 订购
VEL05US060-US-JA VEL05US060-US-JA XP Power VEL05 961 45.5 订购
PSA05E-050QW PSA05E-050QW Phihong USA 标准 953 45.5 订购
VEL05US050-EU-UB VEL05US050-EU-UB XP Power VEL05 383 45.5 订购
PSAC05R-050L6 PSAC05R-050L6 Phihong USA PSAC05R 17892 46.9 订购
SWI5-5-E-I38 SWI5-5-E-I38 CUI Inc. SWI5-E 3099 46.9 订购
PSAC05R-050L6M PSAC05R-050L6M Phihong USA PSAC05R 2924 47.95 订购
SWI5-12-N-P5 SWI5-12-N-P5 CUI Inc. SWI5-N 1653 48.3 订购
SWI10-5-N-I38 SWI10-5-N-I38 CUI Inc. SWI10-N-USB 3278 51.66 订购
PSAC05R-050L6B PSAC05R-050L6B Phihong USA PSAC05R 4409 51.94 订购
VER05US050-BB VER05US050-BB XP Power VER05 759 52.5 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网