PMIC - 能量测量

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
ATM90E26-YU-R ATM90E26-YU-R Microchip Technology 标准 16000 6.523 订购
ATM90E26-YU-R ATM90E26-YU-R Microchip Technology 标准 16241 7.28 订购
ATM90E26-YU-R ATM90E26-YU-R Microchip Technology 标准 16241 7.28 订购
ATM90E26-YU-B ATM90E26-YU-B Microchip Technology 标准 7853 6.79 订购
STPM32TR STPM32TR STMicroelectronics 标准 8000 7.57 订购
STPM32TR STPM32TR STMicroelectronics 标准 10843 17.01 订购
STPM32TR STPM32TR STMicroelectronics 标准 10843 17.01 订购
ADE7953ACPZ-RL ADE7953ACPZ-RL Analog Devices Inc. 标准 5000 13.665 订购
ADE7753ARSZRL ADE7753ARSZRL Analog Devices Inc. 标准 1350054000 16.268 订购
ADE7763ARSZRL ADE7763ARSZRL Analog Devices Inc. 标准 300042000 16.43 订购
MCP39F501-E/MQ MCP39F501-E/MQ Microchip Technology 标准 3308 18.55 订购
MCP39F511-E/MQ MCP39F511-E/MQ Microchip Technology 标准 639 18.55 订购
ATM90E36A-AU-Y ATM90E36A-AU-Y Microchip Technology 标准 1299 23.1 订购
CS5490-ISZ CS5490-ISZ Cirrus Logic Inc. 标准 4395 26.04 订购
CS5463-ISZ CS5463-ISZ Cirrus Logic Inc. 标准 8229 27.02 订购
ADE7953ACPZ ADE7953ACPZ Analog Devices Inc. 标准 1439884 28.28 订购
CS5480-INZ CS5480-INZ Cirrus Logic Inc. 标准 3075 28.84 订购
ADE7753ARSZ ADE7753ARSZ Analog Devices Inc. 标准 19511056 30.8 订购
CS5484-INZ CS5484-INZ Cirrus Logic Inc. 标准 1406 32.13 订购
CS5467-ISZ CS5467-ISZ Cirrus Logic Inc. 标准 5936 40.95 订购
LTC2946IDE#PBF LTC2946IDE#PBF Linear Technology 标准 728 67.9 订购
LTC2946IMS#PBF LTC2946IMS#PBF Linear Technology 标准 128 67.9 订购
ADE7878ACPZ ADE7878ACPZ Analog Devices Inc. 标准 76310655 96.53 订购
ADE7880ACPZ ADE7880ACPZ Analog Devices Inc. 标准 1523 100.8 订购
ATM90E32AS-AU-Y ATM90E32AS-AU-Y Microchip Technology 标准 74 14.63 订购
MCP39F521-E/MQ MCP39F521-E/MQ Microchip Technology 标准 545 18.55 订购
MCP3912A1-E/SS MCP3912A1-E/SS Microchip Technology 标准 263 23.73 订购
ADE7763ARSZ ADE7763ARSZ Analog Devices Inc. 标准 5732442 31.08 订购
ADE7758ARWZRL ADE7758ARWZRL Analog Devices Inc. 标准 100031000 54.091 订购
ADM1293-1AACPZ ADM1293-1AACPZ Analog Devices Inc. 标准 228925372 70.49 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网